Het Bestuur

Bestuur
Voorzitter: Michiel Campagne – voorzitter@rceemland.nl of 06-53137047
Secretaris: Goosen Broersma – secr@rceemland.nl
Penningmeester: Jan Krediet – penning@rceemland.nl of 06-53585161
Coordinator PR & Sponsoring vacature
Technische Zaken: Nick Veenstra – techzaken@rceemland.nl of  06-53512929
Coordinator algemene zaken vacature
Jeugd Coordinator: Idse de Wit – jeugdzaken@rceemland.nl of 06-53358676

Overige contactpersonen
Wedstrijdsecretaris: Bert Zetzema –  wedstrijdsecretaris@rceemland.nl of 06-34689002
Hoofd Jeugd Opleidingen: Rene Koch – hjo@rceemland.nl of 06-18952865
Vertrouwenspersoon: Maaike Schut – vertrouwenspersoon@rceemland.nl