De Rugbyclub
van de regio

Het Bestuur

Voorzitter: Michiel Campagne – voorzitter@rceemland.nl of 06-53137047
Secretaris: Goosen Broersma – secr@rceemland.nl
Penningmeester: Jan Krediet – penning@rceemland.nl of 06-53585161
Coordinator PR & Sponsoring – vacature
Technische Zaken: Nick Veenstra – techzaken@rceemland.nl of 06-53512929
Coördinator algemene zaken – vacature
Jeugd Coördinator: Idse de Wit – jeugdzaken@rceemland.nl of 06-53358676

Overige contactpersonen
Wedstrijdsecretaris: Bert Zetzema – wedstrijdsecretaris@rceemland.nl of 06-34689002
Hoofd Jeugd Opleidingen <18: René Koch – hjo@rceemland.nl of 06-18952865
Hoofd Jeugd Opleidingen <12 jaar Mickel Koeslag – mickel@rceemland.nl of 06-14441105
Vertrouwenspersoon: Maaike Schut – vertrouwenspersoon@rceemland.nl

Contactgegevens

Rugby Club Eemland Amersfoort
Sportpark De Bokkeduinen
Barchman Wuytierslaan 95
3819 AB Amersfoort
Tel: +3133 4653103
info@rceemland.nl