De Rugbyclub
van de regio

Bestuur en contactpersonen

Voorzitter: Michiel Campagne – voorzitter@rceemland.nl – 06 53 137 047
Secretaris: Goosen Broersma – secr@rceemland.nl – 06 47 280 282
Penningmeester: Jan Krediet – penning@rceemland.nl – 06 53 585 161
Jeugdzaken: Willemijn Smal – willemijn@rceemland.nl – 06 26 066 604
Algemene zaken: Michiel van Rhijn – michiel.vanrhijn@rceemland.nl – 06 16 25 17 43
Technische Zaken en senioren – René Koch – 06 18 95 28 65
Coördinator PR en communicatie – vacature

Overige contactpersonen

Wedstrijdsecretaris: Jolanda Durieux
wedstrijdsecretaris@rceemland.nl – 06-51 057 683
Indeler (club) referees: Jolanda Durieux
refindeler@rceemland.nl – 06-51 057 683

Director of Rugby: Zane Gardiner
Hoofd Jeugdopleidingen <18: Sven Bulens
sven@rceemland.nl – 06 – 21 167 685
Hoofd Jeugdopleidingen <12: Mickel Koeslag
mickel@rceemland.nl – 06-14 441 105

Vertrouwenscontactpersoon: Maaike Schut
vertrouwenspersoon@rceemland.nl

Barcommissie: – vacature

Media en aanmeldingen

Keienpusher: kopij uiterlijk maandagmiddag 16.00 uur sturen naar kpkopij@rceemland.nl
Website: wijzigingen en wedstrijdverslagen voor de website doorgeven via website@rceemland.nl

Aanmeldingen en opzeggingen via info@rceemland.nl. Voor meer informatie kijk bij contributie.

Contactgegevens

Rugby Club Eemland Amersfoort
Sportpark De Bokkeduinen
Barchman Wuytierslaan 95
3819 AB Amersfoort
Tel: +3133 4653103
info@rceemland.nl