De Rugbyclub
van de regio

Bestuur en contactpersonen

Voorzitter: Michiel Campagne – voorzitter@rceemland.nl – 06-53137047
Secretaris: Goosen Broersma – secr@rceemland.nl – 06-4728 0282
Penningmeester: Jan Krediet – penning@rceemland.nl – 06-53585161
Coordinator PR & Sponsoring – vacature
Technische Zaken: James Mc Phail – techzaken@rceemland.nl  – 06-81655109
Algemene Zaken: Willemijn Smal – 06-26066604
Jeugd Coördinator: Idse de Wit – idse@rceemland.nl – 06-39672504

Overige contactpersonen

Wedstrijdsecretaris: Jolanda Durieux – wedstrijdsecretaris@rceemland.nl – 06-510 57 683
Hoofd Jeugd Opleidingen <18: René Koch – hjo@rceemland.nl – 06-18952865
Hoofd Jeugd Opleidingen <12: Mickel Koeslag – mickel@rceemland.nl – 06-14441105
Vertrouwenscontactpersoon: Maaike Schut – vertrouwenspersoon@rceemland.nl
Indeler (club) referees: Jolanda Durieux  – refindeler@rceemland.nl
Barcommissie:
Keienpusher: kopij uiterlijk maandagmiddag 16.00 uur sturen naar kpkopij@rceemland.nl
Website: wijzigingen voor de website doorgeven via website@rceemland.nl
Aanmeldingen en opzeggingen via info@rceemland.nl. Voor meer informatie kijk bij contributie.

Contactgegevens

Rugby Club Eemland Amersfoort
Sportpark De Bokkeduinen
Barchman Wuytierslaan 95
3819 AB Amersfoort
Tel: +3133 4653103
info@rceemland.nl