De Rugbyclub
van de regio

Lidmaatschap

Kun jij tegen een stootje? Word dan lid van RC Eemland! Kom gerust een keer meetrainen, dan kun je ervaren hoe leuk rugby is.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Je hoeft alleen maar even een mailtje te sturen naar info@rceemland.nl. Kijk hier alvast wanneer er getraind wordt. Als je komt trainen heb je een bitje (verkrijgbaar aan onze bar), stevige sportkleding en sportschoenen geschikt voor gras nodig.

Wil je direct lid worden van Rugby Club Eemland, vul dan hier het inschrijfformulier in en zeggen we alvast WELKOM! Wil je je lidmaatschap bekijken, ga dan naar de ledenmodule van de bond via allunited.

Contributie

De contributies voor seizoen 2023-2024 zijn door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld op 30 juni 2023 en zijn als volgt:

Basis leden

Guppen €135,00
Turven €215,00
Benjamins €215,00
Mini’s €215,00
Cubs €275,00
Junioren €275,00
Colts €275,00
Senioren Dames (vanaf 18 jaar) €375,00
Senioren Heren (vanaf 18 jaar) €375,00

Overige leden

Socials €125,00
Touchers €125,00
Recreanten €224,00
Niet-spelende leden €125,00
Studenten na overlegging van een studiebewijs 20% korting

Inschrijfkosten zijn eenmalig €25,-

Toelichting

  • Basis- en studentenlidmaatschap is inclusief spelerskaart Rugby Nederland voor deelname aan de competitie.

Inning contributies

  • De standaard binnen de club is dat betaling gaat per automatische incasso. Om het gebruik van automatische incasso’s te stimuleren krijgt ieder lid die betaald per automatische incasso € 25,00 korting. Nieuwe leden kunnen derhalve niet meer kiezen en zijn verplicht om via automatische incasso te betalen. Bestaande leden behouden het recht om te betalen middels overboeking.
  • Betaling in termijnen is mogelijk, neem hiervoor contact op met de penningmeester.

Contributieschuld

  • Een lid die de clubcontributie niet betaalt, wordt automatisch na een maand geschorst en kan zodoende niet deelnemen aan clubtrainingen en wedstrijden.
  • Als een lid na 2 maanden nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt hij voorgedragen tot royement. De schuld blijft bestaan en er wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid. Het royement wordt doorgegeven aan Rugby Nederland.

En verder

  • Bij aanmelding na 1 januari van het lopende seizoen betaalt een nieuw lid de halve contributie.
  • Langdurig ziek of geblesseerd geeft geen recht op restitutie.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 15 juni van het lopende seizoen via de mail gedaan te zijn bij de ledenadministratie op ledenadministratie@rceemland.nl. Bij niet tijdige opzegging is de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

 

Contactgegevens

Rugby Club Eemland Amersfoort
Sportpark De Bokkeduinen
Barchman Wuytierslaan 95
3819 AB Amersfoort

info@rceemland.nl