De Rugbyclub
van de regio

Lidmaatschap

Kun jij tegen een stootje? Word dan lid van RC Eemland! Kom gerust een keer meetrainen, dan kun je ervaren hoe leuk rugby is.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Je hoeft alleen maar even een mailtje te sturen naar info@rceemland.nl. Kijk hier alvast wanneer er getraind wordt. Als je komt trainen heb je een bitje (verkrijgbaar aan onze bar), stevige sportkleding en sportschoenen geschikt voor gras nodig.

Wil je direct lid worden van Rugby Club Eemland, vul dan hier het inschrijfformulier in en zeggen we alvast WELKOM!

Contributie

De contributies zijn door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. De socials en eemland touchers betalen €50,00 en vrijwilligers zijn minimaal ’tientjeslid’ voor €10,00

Basis leden

Guppen €103,00
Turven €152,00
Benjamins €152,00
Mini’s €163,00
Cubs €165,00 plus € 22,00 voor wedstrijdkleding
Junioren €185,00 plus € 22,00 voor wedstrijdkleding
Colts €208,00 plus € 22,00 voor wedstrijdkleding
Senioren Dames (vanaf 18 jaar) €312,00
Senioren Heren (vanaf 18 jaar) €312,00

Overige leden

Studenten 20% korting
Recreanten €224,00
Niet-spelende leden €111,00

Toelichting

 • Basis- en studentenlidmaatschap is inclusief spelerskaart Rugby Nederland voor deelname aan de competitie.

Inning contributies

De inning is uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministratie recente en juiste gegevens van je heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken kom je op jouw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kun je jouw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kun je ook kiezen om jouw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van jouw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en jou als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Jij als clublid kunt erop vertrouwen dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kun je vinden op ClubCollect.

Contributieschuld

 • Een lid die de clubcontributie niet betaalt, wordt automatisch na een maand geschorst en kan zodoende niet deelnemen aan clubtrainingen en wedstrijden
 • Als een lid na 2 maanden nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt hij voorgedragen tot royement. De schuld blijft bestaan en er wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid. Het royement wordt doorgegeven aan Rugby Nederland

En verder

 • Bij aanmelding na 1 januari van het lopende seizoen betaalt een nieuw lid de halve contributie
 • Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 15 juni van het lopende seizoen per post of via de mail anders is de volledige contributie voor het komende seizoen verschuldigd:
  Ledenadministratie Rugby Club Eemland
  Postbus 1722
  3800 BS Amersfoort
  info@rceemland.nl

 

Contactgegevens

Rugby Club Eemland Amersfoort
Sportpark De Bokkeduinen
Barchman Wuytierslaan 95
3819 AB Amersfoort
Tel: +3133 4653103
info@rceemland.nl