De Rugbyclub
van de regio

Privacyverklaring

Registratie persoonsgegevens

Voor een aantal van onze activiteiten is de registratie van jouw persoonsgegevens noodzakelijk of gewenst. Alle persoonsgegevens die je aan Rugby Club Eemland verstrekt, zullen worden behandeld conform de geldende regelgeving op het gebied van de privacy. Rugby Club Eemland behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als de privacyverklaring ingrijpend wordt gewijzigd zal Rugby Club Eemland dit melden op de website.

Doel van het bewaren van jouw gegevens

Na het invullen en versturen van een aanmelding als lid verwerkt Rugby Club Eemland jouw gegevens ten behoeve van de eigen ledenadministratie en het landelijk backoffice systeem van Rugby Nederland. Bij het aangaan van het lidmaatschap geeft het lid toestemming de persoonsgegevens te beheren voor de hiervoor genoemde doeleinden.

De beschikbare gegevens zijn alleen en uitsluitend voor intern gebruik en voor Rugby Nederland. Het is speerpunt van Rugby Club Eemland om vertrouwelijke gegevens ook strikt vertrouwelijk te behandelen.

Contactgegevens

Rugby Club Eemland Amersfoort
Sportpark De Bokkeduinen
Barchman Wuytierslaan 95
3819 AB Amersfoort

info@rceemland.nl