Lidmaatschap

Om lid te worden van Rugbyclub Eemland vult u een inschrijfformulier in.

Als u eerst wilt kennismaken van de rugbysport, is er de mogelijkheid om Aspirant lid te worden, waarbij u 4 keer mag mee trainen. U dient zich wel in te schrijven (als Senior) om aanspraak te kunnen doen op de ongevallenverzekering van de NRB.

CONTRIBUTIETARIEVEN

De contributies zijn door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

Basis leden:
Guppen (jonger dan 6 jaar) €  94,00
Turven (6 tot en met 8 jaar) € 139,00
Benjamins (9 en 10 jaar) € 139,00
Mini’s (11 en 12 jaar) € 143,00
Cubs (13 en 14 jaar) € 150,00 + €20,00 voor shirts
Junioren (15 en 16 jaar) € 170,00 + €20,00 voor shirts
Colts (17 en 18 jaar) € 190,00 + €20,00 voor shirts
Senioren Dames (vanaf 18 jaar) € 285,00
Senioren Heren (vanaf 18 jaar) € 285,00
Overige leden:
Studenten Dames 20 % korting
Studenten Heren 20 % korting
Recreanten € 205,00
Niet-spelende leden € 102,00

Toelichting:

  • Basis- en studenten lidmaatschap is inclusief NRB-spelerskaart voor deelname aan de competitie.

 

Inning contributies:

De inning is uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op club collect.

Contributieschuld:

  • Een lid die de clubcontributie niet betaalt, wordt automatisch na een maand geschorst en kan zodoende niet deelnemen aan clubtrainingen en wedstrijden
  • Als een lid na 2 maanden nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt hij voorgedragen tot royement. De schuld blijft bestaan en er wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid. Het royement wordt door gegeven aan de NRB.

En verder:

  • Bij aanmelding na 1 januari van het lopende seizoen betaalt een nieuw lid de halve contributie
  • Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 15 juni van het lopende seizoen bij de Penningmeester te geschieden via mail of post, email adres Penning@rceemland.nl , anders is de volledige contributie voor het komende seizoen verschuldigd.