De Rugbyclub
van de regio

Algemene Ledenvergadering 10 juli

29 jun. 2020

Hierbij nodig ik jullie uit voor de algemene ledenvergadering op:

vrijdag 10 juli  aanstaande 

in het clubhuis (Barchman Wuytierslaan 95, te Amersfoort) van RCE.
Inmiddels hebben 20 personen(leden dan wel ouder) een plek gereserveerd. Gelet op gewijzigd beleid inzake aanpak Corona vanaf 1 juli 2020, kunnen wij nog staan- en zitplaatsen beschikbaar stellen onder de voorwaarde dat de 1,5 m gewaarborgd
blijft.

Aanmelden kan via secr@rceemland.nl.

De volgende agendapunten zullen o.a. besproken worden:

 • Terugblik op seizoen 2019-2020
 • Aftreden:
  Lid Jeugdleden (Idse de Wit)
 • Kandidaatstelling:
  Lid Algemene zaken(Michiel van Rhijn)
  Lid Jeugdzaken (Willemijn Smal, nu Lid PR enz)
 • Opzet Technische Commissie
 • Contributie verhoging
 • Prognose financiën RCE 2019 – 2020 en begroting 2020-2021
 • Benoeming kascontrole commissie

Eventuele tegenkandidaten voor de functie van Algemene Zaken en die van Lid Jeugdleden dienen zich uiterlijk 2 dagen voor de algemene ledenvergadering van 10 juli 2020 aan te melden bij het bestuur.

De notulen van de vorige ALV d.d. 22-11-2019 zijn van te voren bij mij op te vragen en zullen dan zsm worden verstuurd.
Namens het bestuur van RC Eemland,

Goosen Broersma
Secretaris

Bekijk al ons nieuws

Contactgegevens

Rugby Club Eemland Amersfoort
Sportpark De Bokkeduinen
Barchman Wuytierslaan 95
3819 AB Amersfoort
Tel: +3133 4653103
info@rceemland.nl