De Rugbyclub
van de regio

Algemene Ledenvergadering

Alle leden en ouders van leden zijn van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering op:

vrijdag 22 november a.s. ‪om 20.30 uur in het clubhuis (Barchman Wuytierslaan 95, te Amersfoort) van RCE.

De notulen van de vorige ALV d.d. 22-06-2019 zijn van tevoren bij de secretaris op te vragen en zullen dan 10 november worden verstuurd.

Namens het bestuur van RC Eemland,

Goosen Broersma
Secretaris secr@rceemland.nl

Contactgegevens

Rugby Club Eemland Amersfoort
Sportpark De Bokkeduinen
Barchman Wuytierslaan 95
3819 AB Amersfoort

info@rceemland.nl