De Rugbyclub
van de regio

Dispensatie

Uitgangspunt bij onze club is om kinderen zoveel als mogelijk te laten spelen met leeftijdsgenoten. Alleen bij uitzonderlijke verschillen in ontwikkeling wordt gedispenseerd. De voorwaarden voor dispensatie kun je hier nalezen.

April

De hoofdtrainer en teammanager maken een inventarisatie wie voor dispensatie naar een andere leeftijdscategorie in aanmerking komt. Op basis hiervan worden de betreffende ouders/speler benaderd. Ook als het initiatief bij ouders/speler ligt gaat de aanvraag via hoofdtrainer/teammanager. De hoofdtrainer moet het verzoek altijd ondersteunen (ook ouders en kind moeten natuurlijk ook achter de aanvraag staan).

Mei

De hoofdtrainer dient, samen met de teammanager, de aanvraag in bij het Hoofd jeugdopleidingen (HJO). Dit zijn Mickel Koeslag voor jeugd onder 12 en Sven Bulens voor jeugd van 12 tot 18.

Juni

Als het HJO niet akkoord is zal dit altijd in een persoonlijk gesprek met de speler/ouders worden besproken in bijzijn van hoofdtrainer en/of teammanager.  Als het HJO akkoord is doen ze via de beheerder van e-rugby, liefst voor 1 juli (afhankelijk van data bond), een complete aanvraag (door alle partijen inclusief ouders/kind ondertekend met foto en motivatie) bij de bond.

De beheerder van e-rugby informeert bij elke stap in het verdere proces de teammanager die op zijn beurt ouders, speler en hoofdtrainer.

Let op

Een aanvraag indienen bij de bond voor een dispensatie naar een lagere leeftijd, betekent NIET dat deze ook gehonoreerd wordt bij de bond. De bond beslist zelfstandig over de aanvragen. Er zal aan het einde van de zomer een schouw plaatsvinden in Amsterdam. RC Eemland zal er naar streven dat iedereen die een verzoek indient ook daadwerkelijk wordt gezien door de bond.

Contactgegevens

Rugby Club Eemland Amersfoort
Sportpark De Bokkeduinen
Barchman Wuytierslaan 95
3819 AB Amersfoort

info@rceemland.nl