De Rugbyclub
van de regio

Van het Bestuur 2 incl ALV

Van het Bestuur

23 nov. 2022

Never a dull moment

Volop rugby in beeld en op de velden. Ik bespaar jullie het beeld van de autumm internationals, laten wij het nationaal houden.

Afgelopen zaterdag gingen alle wedstrijden door. Waarom ook niet; de velden waren best soepel na een nacht vorst. Wij hebben als Eemland op diverse velden laten zien dat wij wat waard zijn in het veld, verliezen of winnen ligt soms dicht bij elkaar; dat blijkt wel uit sommige scores. Blijven trainen ook als is het koud, maakt je sterker!

Afgelopen week bestuur vergadering gehad en sportbeleid kwam ook aan bod. Wij zetten nog steeds in op breedte sport met de optie voor recreatie en topsport.

Onze club heeft zeker ambitie om in de top van Nederland mee te doen maar wil ook een platform bieden voor iedereen. Wij doen ons best om voor ieder lid het mogelijk te maken op eigen niveau rugby te bedrijven.

Dat is niet nieuw en ieder geval door Idse en Nick in ‘hun’ tijd al als beleid íngevoerd in samenwerking met de ALV. Het leidt tot allerlei varianten. Naast de optie ‘socials’ is nu ook de optie ‘touch’ in ontwikkeling.

Een variant rugby die in sommige engelsprekende landen in competitie verband gespeeld wordt. Mevrouw Kaka (Black Ferns Sevens) is een vb van een toucher die is overgestapt naar het beste sevens team van de wereld.

Verder hebben wij in onze laatste bestuursvergadering de ALV voorbereid die vrijdag as 25 november gaat plaatsvinden.

Wij beginnen om 20.00 uur en hopen  u in grote getale te treffen. Wij snappen dat sportliefhebbers voetbal willen kijken vanaf 17.00 uur, maar schatten in dat met bord op schoot iedereen present kan zijn om 20.00 uur.

Wij willen graag een toelichting geven op onze gerealiseerde begroting van seizoen 21-22, en het verslag van de Kascie met hun conclusies aan u voorleggen.

Ook geven wij een kort sportief verslag van dat seizoen.

Met behandeling van de werkwijze(financieel en praktisch) en juridische grondslag willen wij de Stichting Topsport RCE nogmaals met u bespreken. Voor de 2e maal staat dit punt op de agenda van de ALV. Tot dusver is de ALV op hoofdlijnen accoord, de ALV onderschrijft topsport-intenties van de Stichting. Daarnaast vindt zij allocatie van sponsor – inkomsten logisch en stelt zij transparantie op prijs over toewijzing van sponsor gelden naar bijv heren1. Aankomende vrijdag willen wij inzoomen op onder meer rechten en plichten toelichten van leden die onder de hoede komen van de Stichting. En het punt vrijwaring van de aansprakelijkheid van de vereniging RCE voor verplichtingen van de Stichting. Uiteraard is er vast wat verder ter tafel komt en is met u ook Jan Krediet een kritisch lid die bijna met ontslag is.

Graag tot vrijdag, met groet uw secretaris Goosen Broersma

Bekijk al ons nieuws

Contactgegevens

Rugby Club Eemland Amersfoort
Sportpark De Bokkeduinen
Barchman Wuytierslaan 95
3819 AB Amersfoort

info@rceemland.nl